yoga eenheid

Yoga verbinding bij een crisis, voel de eenheid

Voel jij de tweespalt

Yoga verbinding, de afgelopen jaren hebben we overal om ons heen een tweedeling gezien. Er ontstonden sterke tegenpolen, gevaccineerden en niet gevaccineerden, mensen die door de overheid benadeeld werden door toeslagen, huren en een andere groep die zagen dat hun huis opeens veel meer waard werd. Dit zijn nog maar twee voorbeelden maar we zagen die energie dat mensen tegenover elkaar kwamen te staan meer, zelfs in families.

Yoga

Yoga heeft  te maken met verbinding. Deze verbinding van o.a. lichaam en geest geeft balans in je leven. Maar yoga verbindt ook meer. Yoga verbindt de adem met het lichaam en ook de verbinding met de mensen om je heen wordt anders door yoga. Deze verbinding geeft ontspanning in het lichaam en rust in het hoofd.

Groene mannen en yoga

Patmos en yoga verbinding

Afgelopen zomer was ik voor een spirituele reis naar het eiland Patmos geweest. Op dit eiland is het laatste bijbel hoofdstuk openbaringen van Johannes geschreven. In Openbaringen wordt al beschreven dat wat we nu zien in de wereld. Johannes schreef al “de mensen zullen de natuur vernietigen en ze hebben niet in de gaten dat ze zichzelf schaden”. Voor mij was deze spirituele reis een grote omslag in mijn leven. Bij veel beslissingen in het dagelijks leven kijk ik nu naar de verbinding.

Hoe herken je verbinding?

Krishnamurti heeft eens gezegd “wanneer de melkboer langs komt, kom ik langs en wanneer de zon opkomt kom ik op”. Voor mij is dit “verlichting”. Je voelt je 1 met de natuur, met alles om je heen. Dit komt uit het hart en niet vanuit het hoofd. Je voelt je 1 met alles! Wanneer je dit voelt dan neem je andere beslissingen in het leven.

Verbinding en yogaworkshops

Regelmatig loop ik door Deventer en de levenstuinen met een groep om de groene mannen op te zoeken. Ook is een privé wandeling mogelijk om de groene mannen te ontdekken in Deventer. De groene mannen en yoga kun je bewust worden met meditaties, speciale groene mannenyoga en visualisaties. Dit alles brengt je terug naar jezelf en de eenvoud.

Wanneer je de verbinding niet voelt

Onderstaand is een mooi voorbeeld wanneer je niet voelt dat we met alles zijn verbonden. Vanmiddag zag ik dit in Park de Hoge Veluwe, iemand die pinda’s dopt en het afval gewoon voor zich neer gooit in de natuur.

yoga verbinding

 

Gratis  yoga verbinding voelen in een yogales

Elke nieuwe cursist bij de Deventer yoga ontvangt het boekje over de groene mannen gratis!