Yoga lichtjesfeest

Yoga lichtjesfeest, licht in de duisternis

Yoga en lichtjesfeest

Yoga lichtjesfeest, Yogi’s en Hindoes over de hele wereld vieren op 4 november 2021 Divali. Dit feest wordt ook wel het lichtjesfeest genoemd in westerse landen. Als het donker wordt, steken we heel veel kaarsjes aan in en om het huis. Daarmee vieren we dat het licht het wint van het donker. Zelf ben ik gereformeerd opgevoed en de dominee had het zelfs in de preek over het licht. In Genesis staat het zo mooi verwoord, dat het allemaal zelfs begon met het licht.

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Het feest wordt vooral in India gevierd. Daar is het Hindoeïsme het grootste geloof. Maar ook in Nederland wonen Hindoes, zoals Meera.

lichtjesfeest

Lichtjesfeest komt in alle delen van de wereld voor.

Veel  decemberfeesten in het westen vinden hun oorsprong bij de Kelten en Germanen. De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag Jul.

De kerstboom zoals wij die tegenwoordig optuigen, met lichtjes en ballen, stamt uit de vorige eeuw.  Het gebruiken van bomen en groene takken rond Midwinter dateert al minstens uit de tijd dat Romeinen

Het zou mij als yogi niet verbazen ook de oorsprong van dit lichtjesfeest in India ligt. Divali is afgeleid van het Sanskriet woord Dipavali en betekent ‘een rij van lampjes’. Na zonsondergang worden in India rondom het huis kleine olielampjes (diya’s) plaatst. Bij divali maakt de hindoe en yogi het huis en hart gereed om Lakshmi te ontvangen. Lakshmi is de godin van welvaart en geluk. Het is het feest van het Licht, van de overwinning van het Goede op het Kwade, van het Licht op de Duisternis.

lichtjesfeest

Yoga en lichtjesfeest persoonlijk als yogi in Nederland

Zelf als yogi besteed ik ook aandacht aan Divali. Normaal branden er altijd al kaarsen in het midden van de yogagroep, maar bij Divali wat extra kaarsen. Ook zoek ik altijd de mooie youtubelinks op met Divali in India. Ook gaan mijn gedachten uit wat duisternis is in mijn leven en wat ik als licht ervaar. Dat het licht de duisternis overwint.