Yoga geweten

Yoga en je geweten

Yoga

Yoga en je geweten, door je hoofd leeg te maken kom je bij je innerlijk kompas. Zou dat kompas ook dicht bij god staan? Volgens bepaalde religieuze richtingen niet. Door je ego kun je dingen doen doe tegenstrijdig kunnen zijn met je geweten. Door yoga word je gevoeliger en dat komt je geweten te goede.

Geweten

In het latijn conscientia dat wil zeggen bij of met zichzelf weten.  In de opvoeding krijgt een kind al vaak mee het geweten om zo menselijke reacties die de ander schade aandoen te beteugelen. Voel jij ook wel eens dat engeltje op je schouder dat je wat in het oor fluistert? Door mediteren maak je je hoofd leeg en kom je dichter bij je geweten. Wanneer je kijkt in het woordenboek dan zie je al mooie ingangen naar dat geweten. 1) Bekend 2) Besef 3) Besef van goed en kwaad 4) Bewezen 5) Bewust van plicht 6) Binnenste 7) Binnenste van een mens 8) Consciëntie 9) Gemoed 10) Innerlijk 11) Innerlijk besef 12) Innerlijk besef van goed en kwaad 13) Innerlijk oordeel 14) Innerlijke ervaring van goed en kwaad 15) Innerlijke normen. Yoga en geweten is een mooie verbinding.

Yoga en geweten, welke yoga?

Bij de spirituele yoga ga je naar de stilte in jezelf en dan kom je ook wel in contact met je geweten. Ook het mediteren maakt je bewust van je geweten. Door je hoofd leeg te maken kom je in contact met het innerlijk besef van goed en kwaad.

Denken

Mijn meester in India vertelde mij eens een mooi verhaal. De appel bij het verhaal van adam en Eva stond voor het denken. Adam en Eva leefden in het paradijs. Toen werd er van de appel gegeten en kwam het denken in tweespalt en polarisatie terecht. Yoga en je geweten in combinatie met het wel of niet denken is heel interessant.