yoga aandacht

Yoga aandacht, aandacht gaat naar binnen.

De aandacht naar binnen door voelen.

Yoga aandacht, het belangrijkste in yogabeoefening is aandacht en voelen. Om je bewust te zijn van jezelf, van hoe je geest en lichaam werken, zul je de aandacht naar binnen moeten richten en ’het voelen’. Dat lijkt makkelijker dan het is omdat we doorgaans gewend zijn de aandacht naar buiten te richten op wat er om ons heen gebeurt. En wanneer we de aandacht naar binnen richten zullen we al gauw merken dat er een vrijwel constante stroom van gedachten in onze geest aanwezig is. Het evenwicht tussen denken en voelen is bij de meeste van ons verstoord. Dit komt omdat we voornamelijk mentaal ingesteld zijn en ons gevoelsorgaan of tastzin hierdoor grotendeels verwaarloosd hebben. Je lichaam en je vermogen om te voelen zijn echter de basis waarmee je in het leven staat.

Door yoga wordt het denken rustiger

Een belangrijk aspect in de yogabeoefening is het tot rust brengen van de geest (‘het denken’).  Ook het gezond en soepel maken van het lichaam en het vinden van een evenwicht tussen beide is yoga. Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuk’ en betekent samenbrengen of verenigen: het verenigen van lichaam en geest. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in constante wisselwerking met elkaar. Iedere ervaring of gedachte (iedere beweging in het denken) geeft een reactie in het lichaam. Een emotie als woede is hier een sterk voorbeeld van.  Denk maar eens aan de keren dat je behoorlijk kwaad was over iets en je lichaam letterlijk kolkte van de spanning. En evenzo heeft het lichaam weer invloed op je manier van denken.

Yoga en emoties

Hoewel sterke emoties duidelijk merkbaar in het lichaam zijn, zijn we ons van de veel subtielere reactie vaak nauwelijks bewust. Eigenlijk zijn we niet meer zo gewend om te voelen of om bewust te zijn van wat er in ons lichaam gebeurt. Onze aandacht wordt grotendeels opgeslokt door wat er buiten ons gebeurt. En als we de aandacht naar binnen richten worden we al gauw in beslag genomen door een constante stroom van gedachten. Door deze onbewustheid van het lichaam kunnen zich gemakkelijk spanningen vastzetten wat stijfheid en verkramping veroorzaakt. Dit kost veel energie en kan uiteindelijk zelfs ziek maken. Organen raken soms letterlijk afgekneld en functioneren niet meer optimaal. De energiestroom wordt afgeremd en spieren kunnen door verkramping pijnlijk en stijf aanvoelen.

Yoga en aandacht

Het doen van yoga is voornamelijk het verleggen van de aandacht. Waar de aandacht normaal gesproken gericht was op de buitenwereld of in beslag werd genomen door gedachten, ga je nu bewust de aandacht op het voelen van je lichaam richten. Yogaoefeningen helpen je hierbij om ieder deel van je lichaam waar te kunnen nemen en minder afgeleid te worden door de gedachtestroom. Door je weer bewust te worden van je lichaam, dat wil zeggen door de aandacht te richten op het voelen (je tastzin) leer je ontdekken waar spanning zit en kun je deze los laten. Je zult merken hoeveel energie er vrij komt door het steeds dieper loslaten van spanning en wat voor bevrijdende invloed dit heeft op je geest. Er komt letterlijk ruimte vrij.
Grenzen verruimen

yoga en grenzen

Grenzen

Yoga is een proces van bewust worden naar bewust zijn. Je  zou het kunnen zien als het observeren van jezelf en het aftasten van je persoonlijke grenzen. Wanneer je jezelf waarneemt doe je dit meestal aan de hand van de grenzen die je hierin tegenkomt. Bij het doen van een yogaoefening voel je het lichaam het duidelijkst door de grens die het aan je stelt. Het is jouw persoonlijke afbakening: tot hier en niet verder. Omdat ons lichaamsbewustzijn vaak slecht ontwikkeld is zijn we gauw geneigd over deze grenzen heen te gaan, we voelen ze nauwelijks meer. Vaak wordt ons pas iets duidelijk als we klachten krijgen als vermoeidheid, verlies aan weerstand of het gevoel nergens meer toe te komen. Het fysiek over grenzen gaan staat vaak gelijk aan het niet respecteren van je mentale grens: het ‘over je heen laten lopen’. Door het doen van yoga leer je grenzen voelen en deze respecteren.

Yoga aandacht en je spieren

Wanneer de spieren zich ontspannen verruimt je fysieke grens zich van binnenuit en word je zonder veel inspanning soepeler. Dit is duidelijk voelbaar in oefeningen waarin je deze grens van spierspanning tegenkomt. Door deze met aandacht te voelen ben dus je in staat om los te laten en te verruimen. Je grens verruimen is iets anders dan over je grens heengaan. Een grens verruimen betekent dat je innerlijke groeit.  Je staat jezelf toe om ‘groter’ te zijn, door toe te staan wie je werkelijk bent, hoe je je werkelijk voelt. Je wordt bewuster  hoe jouw lichaam  in elkaar zit en reageert. Over een grens heengaan betekent dat je geen respect hebt voor je werkelijke gevoelens en lichamelijke conditie. Hiermee trek je jezelf uit een evenwicht en verlies je je innerlijke kracht.

Yoga aandacht en de toeschouwer zijn zonder oordeel

De aandacht die yoga van je vraagt is dus een open, onbevooroordeelde aandacht waarin je volledig in het nu aanwezig bent.  Het is dus jezelf waarnemen (voelen, observeren) zonder hier een oordeel over te geven, zonder er iets van te vinden. Je zult merken hoe sterk de neiging is om ergens iets van te vinden, of om jezelf of een ander ergens op te veroordelen.  Het vraagt enige inzet van je om de aandacht om te buigen van buiten naar binnen.  Ook van denken naar voelen en om je dus niet te verliezen in een oordeel of idee over iets. Je bewust zijn van je lichaam en hier zorg voor dragen is een ware kunst. Het zal je helpen een basis in jezelf te vinden waar je ieder moment naar terug kan keren.

Waar yoga?

De yogalessen zijn dus in Deventer, Epse bij Gorssel, Twello en Terwolde.
Kom eens op een gratis proefles en voel eens wat yoga met jou doet.
info@yogaberrydeventer.nl

Met yogagroet,

Berry