klankbad

Klankbad met Aissatoe en Vanja

Benefit klankbad voor de school in Abene Senegal

Klankbad, regelmatig verzorg ik, Berry Steenbruggen,  in samenwerking met Aissatoe en Vanja een klankbad  bij hotel Gaia in Diepenveen. Een klankbad is een ervaring van pure ontspanning. Liggend op een matrasje even niets moeten, de aandacht naar binnen gekeerd, ervaren hoe of de klanken op je inspelen [frequenties]. En je weer opnieuw afstemmen.

Instrumenten bij het klankbad

Er wordt gewerkt meet verschillende etnische instrumenten en met de stem. Zoals klankschalen, sjamanendrum, ratels, regenstokken, Afrikaanse instrumenten. Door de werking van de trillingen kan er een totale ontspanning optreden, helemaal in het hier en nu komen. Er kunnen vast zittende blokkades los komen zodat er weer balans kan komen. Alles kan en niets moet. Deelname is 10 euro, een extra bijdrage wordt op prijs gesteld. De opbrengst is voor een project van Aissatoe in Senegal.

klankbad

Waar gaat de opbrengst van het klankbad naar toe?

Omschrijving en situering project. Het project betreft de bouw van twee klaslokalen voor een lagere school in de wijk Medina in Abéné, Senegal en de verscheping van gedoneerd schoolmeubilair. Het project vormt de 1e fase van een meerjarenproject dat onder de noemer “SAAMA DEDA”(“de toekomst maak je zelf”) wordt uitgevoerd. Voorgeschiedenis: Persoonlijke betrokkenheid leidt tot persoonlijk initiatief. De huidige voorzitter van Stichting Bright Future for Children, John van Heel, bezoekt al sinds 2003 elk jaar het dorp Abéné in Zuid-Senegal.

Laatste bezoek

Tijdens een recent bezoek aan de lagere school van het dorp vertelde de directeur dat de school overvol is. ‘Van elk leerjaar zijn er nu twee klassen met elk 60 à 70 kinderen. Het aantal geboortes is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat er veel meer klassen nodig zijn om aan de explosief stijgende onderwijsvraag te kunnen voldoen. Het aantal leerlingen per klas nog verder laten toenemen zou onverantwoord zijn en veel schooluitval tot gevolg hebben. In zulke grote klassen zou het rendement zeer laag zijn’.

Voorlopig in hutten

De ouderraad heeft door de nood gedwongen besloten om op een andere locatie een tweede lagere school te starten. Wegens voorschriften is het namelijk niet mogelijk is om op de huidige locatie nog meer klassen te bouwen. Omdat er geen geld beschikbaar was om klassen te bouwen, besloot de wijkraad om voor de klassen van palmbladeren hutten te maken.  Deze geven wel enige bescherming tegen de felle zon, maar bieden geenszins de goede leeromstandigheden.

De leerkrachten

De leerkrachten doen hun uiterste best om er iets van te maken, maar lang kan de situatie niet blijven duren. Tijdens de lessen kruipen soms schorpioenen en slangen naar binnen en na elk regenseizoen zijn de hutten zo verwoest dat ze opnieuw moeten worden opgebouwd en hersteld. Fundering twee klaslokalen gefinancierd. Getroffen door deze nijpende situatie besloten John en zijn zonen Sem en Tim om zich voor de bouw van de benodigde 12 klaslokalen in te spannen.

Start twee klaslokalen

Om een start te kunnen maken besloten ze om van hunzelf, vrienden, familie en collega’s geld in te zamelen voor twee klaslokalen. Eind 2017 kon met ingezameld geld de fundering van twee klaslokalen worden bekostigd. Familie Van Heel voerde overleg met het schoolhoofd, het hoofd van de ouderraad, de leverancier van de materialen en de aannemer. Na samen met een lokale vertrouweling de materialen te hebben ingekocht, kon de aannemer aan de slag om in februari 2018 de fundering gereed te hebben. Een andere stichting financierde ondertussen de bouw van één klaslokaal, waardoor er in totaal nog 11 klassen nodig zijn.

School officieel erkend

Ondertussen is de school als een zelfstandige entiteit door de Senegalese overheid erkend. Er is een directeur toegewezen en voor de in werking zijnde klassen zijn leerkrachten aangesteld. De overheid betaalt hun salarissen. Omwille van de transparantie en om sneller tot resultaten te komen is begin 2018 besloten om Stichting Bright Future for Children op te richten. De leden van de stichting hebben al jarenlang een intensieve band met het dorp. Sommigen waren ook eerder bij andere ontwikkelingsprojecten in het dorp betrokken. De stichting is inmiddels in mei 2018 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

DECASA, lokale partner bij het klankbad

Om het eigenaarschap van de school in de dorpsstructuur te borgen is tevens besloten om het project in samenwerking met een lokale partner te realiseren. De keuze daarvoor viel op de organisatie DECASA (Organisation pour le dévelopment de la Casamance). Deze organisatie gaat bij de ontwikkeling van de regio in eerste instantie uit van de lokale verantwoordelijkheid. SAAMA DEDA.

Het project

Besloten is om het project over meerdere jaren te spreiden en uit voeren onder de noemer “SAAMA DEDA”.  In de lokale taal, het Mandinka betekent dit, “de toekomst maak je zelf”. De werktitel van het project werd aangeleverd door DECASA. In deze werktitel wil men tot uitdrukking laten komen dat het voor de ontwikkeling van het dorp/de regio van belang is om “de toekomst in eigen handen te nemen”. (Buitenlandse) partners kunnen tijdelijk gewenste ontwikkelingen financieel ondersteunen, maar de gemeenschap zelf blijft verantwoordelijk voor de realisatie, de instandhouding en de verdere ontwikkeling ervan.
Projectplan 1e fase SAAMA DEDA

Opgave klankbad en info

Mail voor het komende  klankenbad  in hotel Gaia, Diepenveen.

Bijdrage voor het klankbad is 10 euro en een extra bijdrage voor het project is welkom. De hele opbrengst gaat naar het project. Er zijn geen kosten gemaakt voor organisatie, zaalhuur, enz. Bedankt,  sponsoren!

Voor opgave kun je dus mailen naar info@yogaberrydeventer.nl