jezelf zijn

Jezelf zijn met yoga

Niet jezelf zijn

Jezelf zijn klinkt zo eenvoudig. Heb jij al in de gaten hoe je je hebt aangepast? Natuurlijk kan wat water bij de wijn niet verkeerd zijn. Maar wanneer je stress ervaart omdat je niet jezelf kunt zijn dan wordt het tijd voor yoga. Wanneer je jezelf kunt zijn dan ga je je passie volgen, dan ga je loslaten wat je niet dichter bij

Mensen plakken labels

Hoe vaak hoor je niet om je heen dat die persoon een autist is en die is een narcis enz. Zelf vind ik het gevaarlijk om met die labels te gooien. Er zijn gradaties in die labels. Wat is er aan de hand wanneer de persoon en de omgeving er geen last van heeft. Philips neemt zelfs autisten aan op bepaalde afdelingen. Een bekende politicus die zelfs de kans heeft om de meeste kans heeft om de grootste partij te krijgen in de verkiezingen 2023 heeft ook autisme las ik op internet. Zelf vind ik deze politicus erg betrouwbaar en een goed politicus.

Wat zegt chatgpt van labels

Je kunt nu alles vragen aan de computer en de antwoorden zijn verbazend.

Mensen plakken soms labels op anderen, zoals autist of narcist, om verschillende redenen. Een mogelijke reden is dat ze een verklaring zoeken voor het gedrag of de problemen van zichzelf of van anderen. Een label kunnen dan helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van een bepaalde stoornis of handicap1. Een andere mogelijke reden is dat ze een excuus zoeken voor hun eigen tekortkomingen of conflicten. Een label kan dan gebruikt worden om de schuld af te schuiven op de ander, of om zichzelf te rechtvaardigen2. Een derde mogelijke reden is dat ze een manier zoeken om zich te onderscheiden of te identificeren met een bepaalde groep. Een label kan dan een rol spelen in het vormen van een identiteit of een gevoel van verbondenheid.

Het plakken van labels op mensen heeft echter ook nadelen en risico’s. abel kan leiden tot vooroordelen, discriminatie, stigmatisering of uitsluiting van mensen die anders zijn dan de norm. Een label kan ook de complexiteit en diversiteit van mensen reduceren tot een simpel etiket, dat geen recht doet aan hun individuele kenmerken, behoeften en mogelijkheden. Een label kan ook de groei en ontwikkeling van mensen belemmeren, door hen vast te pinnen op een beperkt beeld van zichzelf of van anderen.

Chatgpt vindt dat je kritisch moet zijn met labels

Het is daarom belangrijk om kritisch en zorgvuldig om te gaan met labels, en om niet te vergeten dat mensen meer zijn dan hun diagnose. Labels kunnen nuttig zijn als hulpmiddel om problemen te begrijpen en op te lossen, maar ze kunnen ook schadelijk zijn als wapen om mensen te kwetsen of te kleineren. Labels zijn geen feiten, maar interpretaties die afhankelijk zijn van de context, de persoon en het doel. Het is beter om mensen te zien als unieke individuen, die respect en waardering verdienen, ongeacht hun labels.

Jezelf zijn is accepteren

In mijn yogapraktijk zie ik steeds meer mensen die een label hebben gekregen door medici en zelfs door familieleden. Ben jij bezig om jezelf te veranderen of om jezelf te accepteren?  Maar wanneer ze kunnen leven met zichzelf dan vindt er een mooie transformatie plaats. Yoga is een spiegel voor je om jezelf te worden.