ADEMHALING

Ademhaling, pranayama in Deventer

De volledige Yoga ademhaling pranayama

Ademhaling, yogi’s gebruiken vaak de volledige ademhaling. Dit  is een combinatie van buik, flank en borst ademhaling. Vandaar volledige yoga ademhaling. Het  toepassen van de buik, flank en borstademhaling. In één mooie vloeiende beweging, zonder tussenpauzes geeft veranderingen in het lichaam. Je longen longen worden maximaal gebruikt. Bij de yoga zijn er veel asana’s, yogahoudingen waarbij we deze ademhaling dus kunnen toepassen.

Yogi’s kennen, pranayama, het beheersen van de ademhaling. De pranayama vergroot onze levenskracht en zorgt voor een heldere, rustige geest”.

Wat zijn de voordelen van de volledige yogaademhaling?

Fysieke, lichamelijke voordelen

  • Al je spieren van het ademhalingsapparaat worden gebruikt. De longen worden volledig gevuld waardoor we een maximale hoeveelheid zuurstof en prana (levensenergie) kunnen opnemen.
  • Bij een goede zuurstofopname, is het stofwisselingsproces beter. We  voelen  ons vitaler (zuurstof speelt een grote rol bij de verbranding).
  • Bij onvoldoende zuurstofopname en afgifte van koolstofdioxide, vergiftigen wij langzaam ons lichaam. We komen in een toestand van voortdurende vermoeidheid.
  • Middenrif oefent voortdurende een inwendige massage uit op de organen in de buikholte.  Deze worden daardoor gestimuleerd worden tot gezond en normaal functioneren (regelmatige ontlasting).

Zijn er ook Psychische  veranderingen door de volledigeademhaling?

Er is een belangrijke wisselwerking tussen ademhaling en psychische toestand en het lichaam.

  • Stress of spanning veroorzaken onrust en verwarring in het denken. Patanjali had het over “de wervelingen van de geest”. De stress en spanningen drukken zich op hun beurt uit in een ondiepe, onregelmatige en hoge ademhaling. De natuurlijke ademhaling wordt verstoord.
  • Door de ademhaling te beheersen, kunnen we leren om ons op meerdere vlakken te leren beheersen. Persoonlijk heb ik als tantrist altijd een beetje moeite met het woord “beheersen”.  Het kan dus een spel zijn tussen beheersen en de toeschouwer van de adem zijn? Wel is het zo dat een rustige, diepe en trage ademhaling betekent dat we een rustige, evenwichtige menszijn.
  • Minimaal 10 minuten rustig, diep en traag ademhalen, maakt dat onze gedachten en gevoelens rustiger en helderder worden. We komen in een toestand van een zekere euforie of welbehagen (zuur-base verhouding in ons bloed wordt gewijzigd). We worden serener, rustiger en gelukkiger in onze omgang met anderen.

ademhaling bij zwangeren

Unieke plaats van het ademhalingsstelsel

Ademhalingsstelsel is het enige stelsel dat onder zenuwstelsel functioneert:

  • Je autonome zenuwstelsel regelt alle processen van  verschillende stelsels (samen met de hormonen). Daarover hebben wij dus geen zeggingskracht (valt niet onder het beheer van onze wil). Ik noem dat in de yogales “de toeschouwer” van de adem.
  • Je cerebrospinale zenuwstelsel regelt onze interactie met de buitenwereld. Sensorische en motorische zenuwen staat onder de controle van onze wil.

Jij hoeft niet te ademen, je ademhalingsstelsel wordt dus bestuurd door het autonome zenuwstelsel. We ademen zonder na te denken ook als we slapen. Maar we kunnen op ieder gewenst moment ingrijpen en de ademhaling onder onze bewuste wil brengen. Zo kan men via yoga enige invloed krijgen, op de andere autonome processen in ons lichaam. Maar dan weer de vraag, kunnen we door de adem gade te slaan. De “wil” heeft dan een andere betekenis!

Techniek van de volledige ademhaling

Je kunt eens lekker gaan liggen op je yogamat en ontspan voor je je bewust wordt van de adem. Adem langzaam in door de neus en vul het onderste deel van de longen zodat de buik uitzet. Laat de lucht ononderbroken instromen en vul het middengedeelte van de longen.  Door de ribben te kantelen en de flanken uit te zetten. Tenslotte vult je dus de longtoppen door het bovendeel van de borst te heffen. Dit hele proces gebeurt in één enkele inademing zonder onderbreking. Adem zeer langzaam uit en ontspan dan. In één vloeiende beweging laten we, de buik, de flanken en laat ten slotte de borst bovenaan dalen. Doe deze ademhaling in ‘t begin slechts een vijftal keer na mekaar. Liefst met een open raam of in een goed ventilerende ruimte.

Ik verzorg dus overal in Deventer yoga, ook op de worp.

Volg eens een proefles en kijk wat de volledige yoga ademhaling voor jou kan betekenen? info@yogaberrydeventer.nl