chakra

Chakra bij de yoga in Deventer en Twello

Chakra yoga in Deventer

Chakra’s afhankelijk van de theorie bij het chakra-concept is er dus sprake van vijf tot wel zevenentwintig chakra’s in je lichaam. Het chakrasysteem met zeven chakra’s is dus het meest bekend  geworden bij ons yogi’s. Het oude  klassieke chakrastelsels had dus geen eenduidige definitie m.b.t. kleuren.

Verschillende visies over een chakra

Theorieën over de chakraenergie komen voor in allerlei verschillende stelsels. Het menselijk lichaam en geest als wordt als een eenheid beschouwd.  De religieuze en filosofische begrippen van chakras als energiecentra stammen uit het oude India

  • In de Oosterse filosofieën worden chakra’s dus beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel.
  • Mystieke stromingen zijn de chakra’s een model voor de interne en externe ervaring. Dit wordt  in verband gebracht met de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon.
  • in bepaalde oosterse tradities worden chakra’s beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie. Zo vormen ze als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin dus de energiekanalen, of nadi’s, samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra.

chakra yoga in Deventer

Prana en chakra’s

Binnen het concept van de chakra’s is prana een van de vijf vitale levensstromen. Van deze stromen gelooft men dat het lichaam ze opwekt en dat ze alle biologische processen beheersen.  In een yogales doen we pranayama (het beheersen van de adem). Deze pranayamaoefeningen werken heel goed samen met yoga.

Yoga en chakra

Chakra’s vormen in de hatha yoga pradika geen hoofdthema.  Saswitha, de eerste yogaleraar van Nederland en grondlegger van de Saswitha yoga wilde de chakrafilosofie buiten de yoga houden. In zijn boek Swabhawat komen chakra’s bijvoorbeeld niet voor. Niettemin leggen veel moderne yogascholen de nadruk op het belang van chakra’s. Deze benadering wordt soms chakra-yoga genoemd, maar veel scholen beschouwen chakra’s als een van de hoofdonderdelen van de hatha yoga zelf. Hoewel elke school zijn eigen richting bepaalt, onderwijzen hatha-yogascholen deze chakraleer in het algemeen vanuit hetzelfde uitgangspunt als de new age.

 De zeven chakra’s

Er zijn tal van interpretaties en invullingen van het begrip chakra.  Afhankelijk van traditie en cultuurverschillen zijn er dus verschillende lichamelijke, emotionele of spirituele componenten. De meeste tradities hanteren de volgende zeven energieën.  Van onder naar boven, hieronder, (de hieronder staande verbindingen met het lichaam).

Eerste Muladhara

Muladhara betekent wortel en dit wortelchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen..

De Muladhara zou dus het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt. Volgens de New Age is de eerste energie rood van kleur en is het op lichamelijk gebied gerelateerd aan problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen, bekken en billen.

Tweede Swadhitana

Swadhisthana betekent zoetheid en is dus gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. De Swadhisthana (heiligbeenchakra) is volgens de New Age oranje van kleur en wordt verbonden met:  de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas,  bloedsomloop en waterhuishouding.

Derde manipura chakra

Manipura betekent letterlijk schitterend juweel. Het chakra is dus gesitueerd ter hoogte van de navel. Volgens de New Age is deze energie dus geel van kleur. De energie wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt,  en het vegatieve zenuwstelsel.  Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.

Vierde anahata

Anahata(अनाहत, Anāhata)Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie energieën.  De instincten met de bovenste drie energieën van het hogere, menselijke bewustzijn. Deze energie is dus volgens de New Age groen van kleur en regelt de werking van het hart de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart  en een ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is.

Vijfde  Vishudha (विशुद्ध, Viśuddha)

Vishuddha, ook wel Vishuddhi, vindt je ter hoogte van de keel. De Vishuddha (keelchakra) is in het lichaam het klank- en ook spraakcentrum. Het vijfde reinigende chakra (ook wel het  keelchakra genoemd) is volgens de New Age blauw van kleur. Dit chakra verbindt dus het hartcentrum met het voorhoofdchakra. Dit chakra stemt die twee chakra’s op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.

WELKOM VOOR EEN GRATIS CHAKRA YOGALES

Zesde  chakra ajna(आज्ञा, Ājñā)

Het Ajnachakra (ook wel het derde oogchakra genoemd) is volgens de New Age indigo van kleur.  Het  zorgt voor de verbinding met de geestelijke wereld.  Deze energie opent dus de poorten naar intuïtieve kennis. De gedachten komen tot rust.

Zevende chakra

De Sahasrara (kruinchakra) hangt dus samen met spiritualiteit en verlichting. Deze zevende energie heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk. Ook brengt deze verbinding een werkelijkheid tot stand die voorbij het denken ligt. Deze energie  kan er toe leiden dat men de Mahatma, ‘de grote ziel’, bereikt.

Kijk ook eens naar de yogaboeken die ik verkoop over de chakra’s, zoals het boek of volg een gratis yogales.

ENERGIE IN BALANS