afscheid nemen

Afscheid nemen bij de dood, wat yoga tips

Praten is het begin van afscheid nemen

De afgelopen jaren kwam ik veel mensen tegen die na het overlijden van een bekende stress kregen. De stress van het niet goed afscheid nemen. Degene die kwam te overlijden bleef de dood ontkennen tot het laatst toe. Er waren praktische problemen zoals de codes van de pinpassen en de adressen om aan te schrijven. Maar ook emotionele problemen zoals dingen die niet meer gezegd zijn.

Yoga bij afscheid nemen

Yoga heeft alles te maken met bewustzijn en dat helpt je in die laatste dagen. Bij yoga ben je wat minder bezig met het materiele, maar ben je al bezig met je gevoelens. Yoga staat ook voor verbinding en die verbinding is zo belangrijk bij afscheid nemen. Yoga kent veel mooie spirituele energieën zoals mantra’s en mudra’s en die helpen bij het afscheid.

Weet wat nodig is

Het is handig om praktische dingen te weten. Maar kijk ook of het mogelijk is om te praten wat de wensen zijn bij de uitvaart.

Yoga en gevoelens delen bij afscheid nemen

Door yoga sta je dichter bij je gevoelens en dat brengt je ook dichter bij de ander. Praat eens met de stervende over wat je voelde bij leven naar hem of haar toe. Dit is vaak al een mooie opening voor een gesprek.

Yoga is bij afscheidnemen in het hier en nu staan

Wanneer je denken bent dan zit je altijd in de toekomst of in het verleden. Bij yoga zit je veel in het hier en nu en dan neem je heel andere beslissingen. Je handelt vanuit je hart wanneer je uit het denken bent.

Symbolen en rituelen bij afscheid nemen

Veel spirituele stromingen gebruiken rituelen, zoals de Vrij Metselaars. Bij overlijden worden kaarsen, christelijke symbolen of symbolen uit de natuur gebruikt. Ook kan iets uit het leven van degene die overlijdt een symbool zijn bij rituelen. Er werd in het leven veel gereisd dan is het mooi om wat foto’s te gebruiken.